Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Warszawski - Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - Katedra Języków Specjalistycznych

Address

Szturmowa 4, 02-678 Warszawa

Tel.

+48 225 534 208, +48 225 534 201, +48 225 534 203

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe