Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Wrocławski - Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii

Address

Cybulskiego 30, p. 4, 50-205 Wrocław

Tel.

+48 713 759 236, +48 713 759 202, +48 713 759 222

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe