Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Address

Koszykowa 16, 00-564 Warszawa

Tel.

+48 226 017 402, +48 226 017 413

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

nadawanie statusu uchodźcy
udzielanie azylu cudzoziemcom