Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Urząd Dozoru Technicznego

Address

Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

Tel.

+48 225 722 101, +48 225 722 100, +48 225 722 110

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe, wydawanie atestów