Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Address

Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

Tel.

+48 228 279 770, +48 228 279 830, +48 228 279 983

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

ochrona dóbr kultury, w tym ochrona zabytków ruchomych
prowadzenie ewidencji dóbr kultury
monitorowanie stanu zachowania dóbr kultury