Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Usługi Komputerowe Powichrowski Marek, Powichrowska Grażyna S.C.

Address

Al. I Armii Wojska Polskiego 9, lok. 410, 15-102 Białystok

Tel.

+48 856 539 165, +48 601 813 867

Country

Poland

WWW

Email

Activity

computers services, hardware and software; advertising, composition of store displays

Description

strony www, bannery internetowe
aplikacje, oprogramowanie
zdalne zarządzanie serwerami SQL