Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ventia Sp. z o.o.

Address

Działkowa 121a, 02-234 Warszawa

Tel.

+48 228 411 165, +48 228 411 098

Country

Poland

WWW

Email

Activity

wood, metals, hardware, chemicals, wholesale; machinery and equipment, wholesale

Description

sprzęt wentylacyjny i klimatyzacyjny, maszyny i urządzenia dla przemysłu