Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

VISKOR Sp. z o.o.

Address

Stalmacha 21, 71-646 Szczecin

Tel.

+48 918 121 038, +48 918 121 040, +48 918 121 042

Country

Poland

WWW

Email

Activity

machinery and equipment, wholesale

Description

urządzenia do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych