Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Vita Polymers Poland Sp. z o.o. Oddział w Szymanowie

Address

Szymanów, Lotnisko, 51-180 Wrocław

Tel.

+48 713 878 308

Country

Poland

WWW

Email

Activity

basic chemicals, pesticides, paints, pharmaceuticals, soap and detergents, other chemical products, manuf.

Description

elastyczne pianki poliuretanowe (polieterowe), poliuretany