Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Address

Piasta 16, 58-300 Wałbrzych

Tel.

+48 748 434 220, +48 748 482 955, +48 748 482 960

Country

Poland

WWW

Email

Activity

recycling services; motor vehicles diagnostics; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i przemysłowych
stacja kontroli pojazdów