Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

WAPDECO Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych S.J. - A. Dziubak i Spółka

Address

Batorego 39, 02-591 Warszawa

Tel.

+48 228 252 693, +48 228 257 571, +48 228 258 693

Country

Poland

WWW

Email

Activity

architectural and engineering activities

Description

geodezja, kartografia, geotechnika
projekty techniczne sieci i przyłączy urządzeń podziemnych
nadzór inwestorski