Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warmińsko-Mazurska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie

Address

Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn

Tel.

+48 895 236 639, +48 895 274 732

Country

Poland

WWW

Email

Activity

architectural and engineering activities; technical testing and analysis; primary education, preschools

Description

kursy zawodowe, usługi inżynieryjne, badania techniczne