Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotnicze Hufce Pracy

Address

Kołobrzeska 27, 10-431 Olsztyn

Tel.

+48 895 276 203, +48 895 279 406

Country

Poland

WWW

Email

Activity

labor recruitment and employment agencies; primary education, preschools

Description

kursy zawodowe, pośrednictwo pracy