Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Address

Dąbrowszczaków 10, 10-539 Olsztyn

Tel.

+48 895 272 765, +48 895 274 251

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe