Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Address

Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

Tel.

+48 895 237 264, +48 895 235 329, +48 895 353 984

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

liceum ogólnokształcące