Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie - Policealne Studium Zawodowe

Address

11 Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Tel.

+48 897 622 586, +48 897 622 132

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

technik: informatyk, administracji, szkoła średnia