Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

Address

Wolska 37, 01-201 Warszawa

Tel.

+48 223 355 222, +48 226 310 535

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

badania naukowe, szkoła wyższa