Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i II Klinika Chirurgii Czaszkowo-Sczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii

Address

Lindleya 4, paw. 8, 02-005 Warszawa

Tel.

+48 225 021 797, +48 225 022 133

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics; hospital

Description

szpital, szkoła wyższa