Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej

Address

Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Tel.

+48 225 992 564, +48 225 991 564

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics; hospital

Description

szpital, badania naukowe, szkoła wyższa