Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra i Klinika Okulistyki

Address

Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Tel.

+48 225 021 554, +48 225 022 147

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics; hospital

Description

szpital, szkoła wyższa