Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Address

Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Tel.

+48 225 021 513, +48 225 022 101

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics; hospital

Description

szpital, badania naukowe, szkoła wyższa