Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Address

Banacha 1, 02-097 Warszawa

Tel.

+48 225 720 784

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

badania naukowe, szkoła wyższa