Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Address

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Tel.

+48 228 268 141, +48 228 264 585

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe