Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych

Address

Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Tel.

+48 225 720 647, +48 225 720 638, +48 225 720 631

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

badania naukowe, szkoła wyższa