Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Address

Działdowska 1, 01-184 Warszawa

Tel.

+48 224 523 259, +48 224 523 204

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics; hospital

Description

szpital, badania naukowe, szkoła wyższa