Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Address

Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa

Tel.

+48 225 227 480, +48 226 211 645

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics; hospital

Description

szpital, szkoła wyższa