Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Address

Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa

Tel.

+48 226 296 517, +48 225 227 493

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics; medical laboratories

Description

laboratoria medyczne, badania naukowe