Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB Sp. z o.o. - Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych - Punkt Konsultacyjny

Address

Olesińska 21, 02-548 Warszawa

Tel.

+48 226 210 691

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices; architectural and engineering activities

Description

usługi inżynieryjne, doradztwo prawne