Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

WEG-BET Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Sprzętowe - Biuro

Address

Burakowska 20, 01-066 Warszawa

Tel.

+48 228 389 071, +48 608 336 449, +48 507 188 180

Country

Poland

WWW

Email

Activity

demolition, site preparation, earth moving; wood, metals, hardware, chemicals, wholesale; freight transport by road, trucks

Description

wykopy, rozbiórki, wywóz ziemi i gruzu
piasek, żwir, tłuczeń
siedziba firmy: 05-180 Pomiechówek, Czarnowo 25