Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - Oddział

Address

Lubstów 1, KWB Konin, 62-610 Sompolno

Tel.

+48 632 478 095

Country

Poland

WWW

Email

Activity

banking and financial services, except insurance and pension

Description