Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wielkopolskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych

Address

Gnieźnieńska 69, 61-015 Poznań

Tel.

+48 618 780 006, +48 618 780 512

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business, employers and professional organizations

Description

reprezentowanie interesów przewoźników, izby handlowe