Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wipostel Sp. z o.o.

Address

Południowa 25, 71-001 Szczecin

Tel.

+48 914 894 595, +48 914 894 599

Country

Poland

WWW

Email

Activity

food, beverages, alcohol and tobacco, wholesale

Description

Siedziba firmy: 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24
grille jednorazowe Picknick Grill