Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wirtgen Polska Sp. z o.o.

Address

Poznańska 99, 61-160 Poznań

Tel.

+48 618 982 100, +48 618 982 118, +48 618 982 154

Country

Poland

WWW

Email

Activity

machinery and equipment, wholesale; rail and bus terminals, parking services, bridges and tunnels, ports, airports; rental of machinery and equipment

Description

maszyny budowlane, naprawy sprzętu transportowego