Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

WKP S.J. Polski Producent Proszków Do Prania

Address

Ogrodowa 9, 08-410 Wola Rębkowska

Tel.

+48 256 815 121, +48 256 823 187

Country

Poland

WWW

Email

Activity

basic chemicals, pesticides, paints, pharmaceuticals, soap and detergents, other chemical products, manuf.

Description

specjalistyczne proszki dla pralni szpitalnych, wojskowych, więziennych