Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie - Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów

Address

Leśmiana 1, 20-815 Lublin

Tel.

+48 817 418 567

Country

Poland

WWW

Email

Activity

libraries and archives

Description

czytelnie i biblioteki