Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ - Oddział XII Międzylesie

Address

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

ambulances, medical transport, medical emergency help

Description

pogotowie