Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie - Delegatura w Krośnie Stały Polubowny Sąd Konsumencki

Address

Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Tel.

+48 134 326 194, +48 134 368 366

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices; jurisdictional arbitrage

Description