Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Address

Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz

Tel.

+48 523 228 710, +48 523 224 726

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

gospodarka rolna, urzędy państwowe