Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach

Address

Sobieskiego 10, 40-082 Katowice

Tel.

+48 323 511 161, +48 323 511 165, +48 323 511 174

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe, gospodarka rolna