Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach - Oddział

Address

Kochanowskiego 28, 43-410 Zebrzydowice

Tel.

+48 324 693 264, +48 324 693 386

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe, gospodarka rolna