Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Address

Lubelska 46, 35-233 Rzeszów

Tel.

+48 178 533 438, +48 178 522 051

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

gospodarka rolna, urzędy państwowe