Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu - Oddział Kłodzko z Siedzibą w Międzylesiu

Address

Kolejowa 9, 57-530 Międzylesie k. Bystrzycy Kłodz.

Tel.

+48 748 125 943

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe, gospodarka rolna