Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - Delegatura Zamość

Address

Partyzantów 94, 22-400 Zamość

Tel.

+48 846 271 314, +48 846 385 726

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; state and commune administration, taxation and customs

Description

ochrona roślin uprawnych
wydawanie świadectw zdrowotności roślin