Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - Oddział Ciecierzyn

Address

Elizówka, hala E, 21-003 Ciecierzyn

Tel.

+48 817 568 183

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; state and commune administration, taxation and customs

Description

gospodarka rolna, badania techniczne