Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie - Oddział Graniczny Bezledy

Address

Bezledy, Przejście Graniczne, 11-200 Bartoszyce

Tel.

+48 897 616 532, +48 897 616 533

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; state and commune administration, taxation and customs

Description

gospodarka rolna, badanie produktów