Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu - Delegatura w Dzierżoniowie

Address

Słowiańska 34, 58-200 Dzierżoniów

Tel.

+48 748 313 733, +48 748 320 391, +48 748 316 749

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; state and commune administration, taxation and customs

Description

gospodarka rolna, badania techniczne