Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Laboratorium

Address

Lipowa 4, 30-702 Kraków

Tel.

+48 126 560 198, +48 126 561 782, +48 126 560 736

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

Pracownia Fizykochemiczna
Pracownia Hydrobiologiczna
Pracownia Badań Terenowych
Pracownia Badań Automatycznych Powietrza