Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Toruniu - Oddział Odwykowy Całodobowy z Oddziałem Detoksykacji

Address

Włocławska 233/235, 87-100 Toruń

Tel.

+48 566 229 321, +48 566 229 380, +48 566 229 233

Country

Poland

WWW

Email

Activity

first aid, medical centers, home doctors; social work activities

Description

przychodnia, poradnie rodzinne, domy dla osób uzależnionych