Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny - Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Address

Barska 16/20, 02-315 Warszawa

Tel.

+48 228 226 558, +48 226 592 395

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description