Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. - Oddział Chrzanów Polna

Address

Polna 15, 32-500 Chrzanów

Tel.

+48 326 232 376

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

Liceum Ogólnokształcące Eksternistyczne, kursy zawodowe